Als je online zoekt op beëdigde vertalingen (traduzioni giurate) Nederlands-Italiaans, kom je al snel ook de term “asseverate” (gewaarmerkt) tegen. Wie niet bekend is met deze termen, kan denken dat het om twee verschillende onderwerpen gaat.

Er bestaat echter geen enkel betekenisverschil tussen de twee woorden; hoewel in de afgelopen jaren wel is geprobeerd om ze op semantisch niveau te onderscheiden, blijven de meest gezaghebbende personen uit de sector ze beschouwen als synoniemen. Om dat te begrijpen, hoeven we alleen maar te bedenken dat “asseverare” afkomstig is van het Latijnse “severus“, waaraan niet alleen iets van “strengheid” wordt toegekend, maar ook een vorm van “plechtigheid”.

En wat is er eigenlijk ook statiger en plechtiger dan het afleggen van een eed? Met deze terminologie wordt dus verwezen naar de vertaling van documenten, aktes of certificaten die volledig overeen moet komen met de tekst in de oorspronkelijke taal. Vanwege het belang van het onderwerp, bepaalt de wet dat de vertaler de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van het verrichte werk op zich neemt.

Een competente vertaler zoeken

Het is nooit eenvoudig om een vertaler te vinden, zelfs niet als het gaat om Engels, Frans en Spaans, de talen die het meest gestudeerd worden en het bekendst zijn op moedertaalniveau. In het geval van beëdigde vertalingen Nederlands-Italiaans is dat nog moeilijker: op academisch en buitenschools niveau bestaan er niet veel mogelijkheden om basiscursussen Nederlands te volgen.

Het is niet makkelijk om dit type professional te vinden. In Italië bestaat het beroep van beëdigd vertaler niet, het is mogelijk om advies te vragen aan een professionele figuur die niet hoeft te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, het register van technisch adviseurs of dat van gerechtsdeskundigen. Daarom ligt in Italië de nadruk niet op de persoon die een tekst in of uit een andere taal vertaalt, maar op het te vertalen document. De eed wordt bij iedere beëdiging van een vertaald document opnieuw afgelegd en niet alleen aan het begin van de carrière van de vertaler (zoals in Nederland, waar de figuur van de beëdigde vertaler bestaat, die in het register van vertalers is ingeschreven).

Validatieproces beëdiging van een vertaling

De meest geschikte persoon voor het maken van een beëdigde vertaling Nederlands-Italiaans (deze moet de juridische terminologie en het juridische taalgebruik zeer goed beheersen en mag geen band hebben met het te waarmerken document), stelt één enkel dossier samen, wat het volgende bevat:

Deze laatste elementen komen niet voor in de Nederlandse procedure. Alle documenten van het dossier moeten worden verenigd met verbindingsstempels.

Beëdigde vertalingen en hun legalisatie

Als de documenten in kwestie in Italië blijven, eindigt de procedure met de beëdiging. Als de documenten voor het buitenland bestemd zijn, moeten ze worden gelegaliseerd. Het aanbrengen van de apostille door de officier van justitie zorgt ervoor dat de beëdigde vertalingen Nederlands-Italiaans voldoen aan alle eisen en geschikt zijn om te worden verzonden naar landen die het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 hebben ondertekend.

In landen die buiten het verdrag vallen, moet een beroep worden gedaan op het consulaat. Deze vereenvoudiging, die tot doel heeft om de diplomatieke verhoudingen tussen de landen die het verdrag hebben ondertekend te versnellen, geldt voor buitenlandse openbare aktes en dient ter bevestiging dat de legalisering is uitgevoerd in aanwezigheid van een echt bestaande functionaris.

Beëdigde vertalingen en vertaling in een andere taal

De taak van de talenexpert en de kosten van de fiscale zegels worden verdubbeld (behalve bij wettelijke vrijstellingen) als de beëdigde vertalingen Nederlands-Italiaans een tussenvorm zijn voor vertaling in andere talen.

In Italië is beëdiging van documenten die direct van de ene in de andere buitenlandse taal zijn vertaald verboden. De vertaling in het Italiaans wordt een verplichte passage die het honorarium van de vertaler verhoogt.