Wie ben ik

Mijn naam is Pierangelo Sassi en ik ben professioneel freelance vertaler sinds 1998. Ik ben in mijn werk begonnen als vertaler Nederlands-Italiaans, waarna ik me verder heb gespecialiseerd in zogenoemde niche-talencombinaties: naast vertalingen Nederlands/Vlaams-Italiaans bied ik ook vertaaldiensten Zweeds-Italiaans, Noors-Italiaans, Deens-Italiaans en coördineer ik vertaalprojecten van het Italiaans en Engels naar het Nederlands, Vlaams, Zweeds, Noors en Deens.

Ad-hocvertalingen voor jou

Dit is waarmee ik je kan helpen:

 • Vertalingen Nederlands-Italiaans
 • Vertalingen Vlaams-Italiaans (of Belgisch-Italiaans)
 • Vertalingen Zweeds-Italiaans
 • Vertalingen Noors-Italiaans
 • Vertalingen Deens-Italiaans
 • en vice versa, van het Italiaans naar de gewenste doeltaal.

Ik stel je al mijn deskundigheid ter beschikking die ik als gespecialiseerd vertaler Nederlands-Italiaans, Vlaams-Italiaans, Zweeds-Italiaans, Deens-Italiaans en Noors-Italiaans heb opgedaan in bijna twintig jaar beroepsuitoefening. Ik draag persoonlijk zorg voor jouw projecten en sta in voor de kwaliteit. De communicatie met mij verloopt altijd vlot, er zijn geen tussenpersonen en ik reageer altijd snel op jouw e-mails.

Ik weet hoe belangrijk een gedegen vertaling met een korte levertijd voor je is. Direct vanaf het eerste contact heb je de gelegenheid om je wensen en verwachtingen met mij te bespreken: ik garandeer snelheid en vlotte afhandeling, niet alleen in mijn reacties, maar ook in de levering van het toevertrouwde werk. Je zult vakkundig uitgevoerd werk ontvangen, waarop je kunt vertrouwen.

Je hebt bij mij niet te maken met tussenpersonen en ik gebruik geen automatische vertaaltools. Ik ben een vakman die professionele vertaaldiensten aanbiedt. Door voor mij te kiezen heb je een nauwkeurige en punctuele freelance vertaler tot je beschikking met bijzondere aandacht voor jouw specifieke behoeften. Wanneer je vertrouwelijke documenten of intellectueel eigendom aan mij toevertrouwt, zullen die altijd veilig en in goede handen zijn.

Deskundigheidsgebieden

Als freelance vertaler help ik bedrijven en zelfstandig ondernemers in verschillende sectoren, zoals accountants-, advocaten- en notariskantoren, verzekeringsmaatschappijen, en ook particulieren, bij hun schriftelijke communicatie met de Benelux en Scandinavië.

Naast reguliere vertalingen kunnen Italiaanse of buitenlandse bestuurlijke instellingen en overheidsinstanties mijn cliënten voor allerlei transacties vragen om een beëdigde vertaling (of gewaarmerkte vertaling). Ook aan deze wens kan ik tegemoetkomen door de vertaling persoonlijk te laten waarmerken bij de rechtbank, om zo officieel de conformiteit van de vertaalde tekst met het bijbehorende origineel te bevestigen. Het gewaarmerkte geheel van de beëdigde vertaling zal dus bestaan uit de originele tekst (dit kan ook een fotokopie zijn), de vertaling en de beëdigingsverklaring.

Mijn vertalingen Nederlands-Italiaans, Zweeds-Italiaans, Deens-Italiaans en Noors-Italiaans hebben mijn cliënten in staat gesteld om:

Commercieel-financiële sector

 • te beschikken over jaarrekeningen, statuten en uittreksels handelsregister vertaald in de doeltaal en gewaarmerkt voor de deponering bij de Kamer van Koophandel
 • deel te nemen aan aanbestedingen met vertaalde aanbestedingsdocumenten
 • huur-, koop-, leaseovereenkomsten en andere soorten contacten af te sluiten
 • te beschikken over allerlei soorten vertaalde certificaten en verklaringen

Vastgoedsector

 • te beschikken over koop- of huurovereenkomsten voor onroerend goed in het buitenland, vertaald en gewaarmerkt voor registratie 
 • te beschikken over vertaalde taxatierapporten voor aan- en verkoop van onroerend goed

Administratieve sector

 • verzekeringszaken af te wikkelen en schadevergoeding te ontvangen dankzij de vertaling van medisch-juridische documentatie
 • in het Italiaans vertaalde buitenlandse documenten te hebben ten behoeve van registratie

Fiscale/bancaire sector

 • te beschikken over vertalingen van belastingaangiften, loonstroken en andere inkomensdocumenten voor diverse doeleinden (tekenen van leningsovereenkomsten et cetera)

Notariële sector

 • nalatenschappen af te wikkelen dankzij de vertaling van testamenten
 • verschillende soorten transacties uit te voeren (statutenwijzigingen, overdracht van bedrijfstakken et cetera) dankzij de vertaling van de bijbehorende akten

Juridische sector

 • gerechtelijke procedures die lopen bij Nederlandse, Zweedse, Deense of Noorse rechtbanken te volgen en hieraan deel te nemen
 • te beschikken over vertalingen van gewaarmerkte documenten ter deponering bij de griffies van de bevoegde Italiaanse rechtbanken
 • procedures in te stellen bij buitenlandse rechtbanken dankzij de vertaling van dagvaardingen

Technische sector

 • te beschikken over de technische documentatie van hun producten en/of machines vertaald in de taal van de doelmarkt
 • te beschikken over de technische specificaties van de eigen e-commerce vertaald in de taal van de doelmarkt

Medische sector

 • te beschikken over de vertaling van medische verslagen ter overlegging aan verzekeringsmaatschappijen naar aanleiding van ongevallen
 • om effectieve communicatie tussen artsen te bewerkstelligen

Voertuigdocumentatie

 • te beschikken over registratiebewijzen van buitenlandse voertuigen en/of boten, vertaald en gewaarmerkt voor registratie in Italië

Douanesector

 • te participeren in douanegeschillen die hen aangaan

Neem contact op

De prijs van de diverse vertalingen varieert op grond van verschillende factoren. Voor een gratis en vrijblijvende offerte verzoek ik je mij het te vertalen materiaal ter inzage toe te sturen. Elk ontvangen document wordt met de grootst mogelijke discretie behandeld. Neem contact met me op voor een gratis offerte en ik zal per omgaande reageren.

Dus:
1 neem per mail of telefonisch contact met me op voor kosten van vertaling
2 stuur mij het materiaal ter inzage
3 je ontvangt van mij een vrijblijvende schriftelijke offerte.

©2022 Pierangelo Sassi Translations Srls unipersonale | VAT 04433190404

Log in with your credentials

Forgot your details?