Met de steeds wijder verbreide ontwikkeling van de Europese Unie, is niet alleen de migratie van de ene naar de andere staat toegenomen, maar ook de gemengde huwelijken, de samenwerking tussen bedrijven of studies in diverse instituten of universiteiten.

De figuur van de vertaler Nederlands-Italiaans is zeer belangrijk geworden, omdat deze ervoor kan zorgen dat de wettelijke waarde van documenten als diploma’s, rijbewijzen, huwelijksaktes enzovoorts behouden blijft.

De beëdigde vertaler is niet zomaar een vertaler, maar zijn of haar werk zorgt ervoor dat je in een ander land alle zojuist vermelde elementen kunt overhandigen zonder dat je examens opnieuw moet afleggen of andere officiële procedures moet herhalen.

In Nederland is beëdigd vertaler een wettelijk erkend beroep. Om te kunnen werken, moet de beëdigde vertaler voldoen aan de volgende eisen:

Let op: in Nederland kunnen vertalingen die worden afgegeven door een vertaler die niet is ingeschreven in het register, niet worden beschouwd als beëdigd.

Hoe werkt de beëdigde vertaling in Nederland

In Nederland is de procedure van de beëdigde vertaling veel gestroomlijnder en sneller dan in Italië, omdat de vertaler niet iedere keer naar de rechtbank hoeft te gaan om een vertaling te beëdigen, maar alleen een verklaring van beëdiging hoeft op te stellen waarop de vertaler zijn of haar handtekening en stempel zet.

Omdat het niet altijd mogelijk is om persoonlijk naar de rechtbank in Italië te gaan om een gewaarmerkte vertaling te verkrijgen, kan je het beste een professionele vertaler in Nederland zoeken. Het is erg eenvoudig om namen van vertalers te verkrijgen: je kunt naar de griffie van de rechtbank gaan en vragen om inzage in een speciaal album dat ter beschikking is gesteld van de rechter.

Als je tijd wilt besparen, is het ook mogelijk om op het internet te zoeken en de gekozen vertaler persoonlijk te benaderen. Er moet echter wel worden benadrukt dat in ons land de beëdigde vertaler altijd een eed moet afleggen voor een rechter of een gelijkwaardige autoriteit, omdat de vertaler de volledige civiele en strafrechtelijke verantwoordelijkheid op zich neemt voor de vertaalde teksten.

Wanneer de vertaling Italiaans-Nederlands of vice versa is ontvangen, moet deze aan het originele document worden vastgeniet om zijn wettelijke waarde niet te verliezen.

Om dit te mogen doen, moet de vertaler bovendien een geschiktheidsexamen afleggen en zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel in zijn of haar woonplaats. De vertaler moet de volgende documenten overleggen:

Let op: tijdens de beëdiging is de aanwezigheid van de klant in de rechtbank niet nodig, omdat de beëdigde vertaler uit naam van de klant optreedt.

De kosten van een beëdigde vertaling hangen samen met de volgende elementen:

Daaraan moet nog een fiscaal zegel van 16 euro worden toegevoegd (één zegel per vier pagina’s). Wat is de apostille De apostille is een internationale certificering die dient om de bureaucratische procedure van sommige beëdigde vertalingen te stroomlijnen.

De apostille werd geïntroduceerd door het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 en in dit verdrag staan alle documenten die een apostille vereisen. Omdat de kosten van de apostille onafhankelijk zijn van de vertaling zelf, verdient het aanbeveling om na te gaan of deze ook echt nodig is, om onnodige verspilling van tijd en geld te voorkomen.